• Naučíme Vás propojit počítače s reálným světem.
  Studijní obor Řídicí a informační systémy
  Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
  Naučíme Vás propojit počítače s reálným světem.
 • Naučíme Vás se dobře živit tím, co vystudujete.
  Studijní obor Řídicí a informační systémy
  Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
  Naučíme Vás se dobře živit tím, co vystudujete.
 • Absolvujte své vysokoškolské vzdělání v moderním areálu plném špičkových technologií!
  Studijní obor Řídicí a informační systémy
  Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
  Absolvujte své vysokoškolské vzdělání v moderním areálu plném špičkových technologií!

Co Vás naučíme

Naučíme Vás být vzdělaným odborníkem v oblasti, ve které mají zaměstnavatelé nedostatek nových pracovníků.
Budete schopni najít kvalitní pracovní pozici ihned po ukončení studia a budete mít možnost si přivydělat již v průběhu studia.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi nacházejí zaměstnání jak u nejprestižnějších firem v ČR a ve světě, tak u řady lokálních zaměstnavatelů. Znalosti řídicích a informačních systémů jim otevírají dveře kamkoliv.

Firmy, kde se uplatňují naši absolventi:

Významný světový výrobce automobilové elektroniky, který v Ostravě buduje rozsáhlé vývojové centrum a provozuje výrobní závod ve Frenštátě p.R.

Continental

Světový výrobce v oblasti automatizace a robotiky, který v Ostravě vybudoval vývojové středisko. Nachází zde uplatnění celá řada absolventů, kteří dokážou propojit svět techniky s informačními systémy.

ABB

Globální výrobce elektronických součástek a mikroprocesorové techniky, který provozuje výrobní závod i vývojové středisko v Rožnově p.R. a nabízí atraktivní pracovní pozice řadě našich absolventů.

FREESCALE

Největší globální výrobce automatizační techniky. V ČR provozuje celou řadu výrobních závodů a inženýrských středisek. Naši absolventi se uplatňují jak přímo u firmy Siemens, tak používají její produkty u celé řady systémových integrátorů.

SIEMENS

Významná společnost pohybující se v oblasti automatizace, energetiky, řízení budov a dalších. Nabízí širokou škálu uplatnění pro naše absolventy.

Schneider Electric

Úspěšná inženýrská firma zabývající se automatizací v celé řadě průmyslových odvětví. Z velké části je tvořena našimi absolventy.

Ingeteam

Úspěšná inženýrská firma zabývající se automatizací v celé řadě průmyslových odvětví, konstrukcí jednoúčelových strojů i sběrem dat. Zaměstnává řadu našich absolventů.

Elvac

Významný zaměstnavatel v Moravskoslezském kraji. Absolventi oboru zde nacházejí řadu pracovních příležitostí.

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

Je jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti IT služeb v České republice a největším v Moravskoslezském kraji. Naši absolventi jsou schopni se bez problémů uplatnit i u čistě IT firmy a řada z nich zde pracuje.

TIETO

A řada dalších zaměstnavatelů:

Varroc

Visteon

Hyundai

ArcelorMittal

Autel

Elcom

Temex

Trakce

NAŠE TECHNOLOGIE

Pro výuku oboru máme k dispozici nejnovější technologie, které se dnes používají v oblastech aplikovaných informačních systémů, řídicí techniky, mikroprocesorů, senzorů a dalších.

Zahraniční stáže studentů

Umožňujeme studentům rozšířit své zkušenosti na zahraničních stážích. Máme kontakty s řadou zahraničních univerzit. Každému studentovi, který chce vyjet do zahraničí, najdeme odpovídající stáž. V následujících zemích a institucích byli naši studentu v minulých letech na stáži:

BELGIE
Plantijn Hogeschool, Antwerpen
CANADA
University of Alberta, University of Waterloo
ČÍNA
College of Electrical and Information Engineering, Hunan University
DÁNSKO
Letní škola ve firmě Bang&Olufsen
FINSKO
University of Jyväskylä
FRANCIE
Institut polytechnique de Grenoble, Grenoble Institute of Technology, Univerzita Joseph Fourier Grenoble, Univerzita Lyon
ISLAND
Innovation Centre Iceland Rejkjavík, The Renewable Science School Akureyri
ITÁLIE
Universite Degli Studi Roma Tre
NIZOZEMÍ
University of Twente
POLSKO
Bialystok Technical University, AGH Krakow, Polytechnika Opolska, Polytechnika Śląska Gliwice
PORTUGALSKO
Universidade Técnica de Lisboa, Universidade do Minho
RAKOUSKO
Technische Universität Wien
ŘECKO
Technological Educational Institute of Larissa
SLOVENSKO
TU Košice, Žilinská univerzita
ŠPANĚLSKO
Universidad Politécnica de Valencia

Jak se přihlásit na obor?

On-line přihláška

Veškeré informace pro přihlášení na obor najdete na webových stránkách Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava:
http://fei.vsb.cz/
sekce „Studium a výuka/Přijímací řízení“.

Základními podmínkami přijetí jsou:
- řádně ukončené středoškolské vzdělání uzavřené maturitní zkouškou,
- úspěšné absolvování přijímacího řízení.
Přihláška se podává elektronicky. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky jsou nastaveny tak, že naprostá většina uchazečů ji nemusí absolvovat.

Adresa

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava - Poruba 708 33
Česká republika